ศาลจังหวัดเลย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 49
บท.8/61
-
เวลา 0
ผบ.113/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.29/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.30/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.31/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3174/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.32/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3965/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.46/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.4624/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.47/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.4756/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.4758/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.4759/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.4760/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.53/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.54/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.55/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.56/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.57/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.58/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.59/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.78/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.80/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.81/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.82/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.83/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
อ.2248/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.2263/58
ฟังคำสั่งฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2448/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.2510/59
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.2696/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3300/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3330/60
ฟังผลชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.3331/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3348/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.3425/57
ฟังคำสั่งฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3431/60
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.3815/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.3888/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3903/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.3952/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.448/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
อ.541/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.608/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.628/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.629/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.746/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.747/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.