ศาลจังหวัดเลย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙
 1. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

 2. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙
 3. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙

 4. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ประจำเดือน สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม ประจำปี 2559
 5. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ประจำเดือน สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม ประจำปี 2559

 6. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลจังหวัดเลยและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 7. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลจังหวัดเลยและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 8. ประกาศเปิดทำการศาลวันหยุดราชการ
 9. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาทำการปกติ ประจำเดือน พฤศจิกายน 59, ธันวาคม 59, มกราคม 60

 10. ประกาศศาลจังหวัดเลย เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 11. ประกาศศาลจังหวัดเลย เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

 12. ศาลจังหวัดเลย :- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 13. ศาลจังหวัดเลย :- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.3468/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)