ศาลจังหวัดเลย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 10
ผบ.1926/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1928/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3446/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1196/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1635/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1873/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2214/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2313/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5536/57
นัดพร้อม/พิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3444/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)