ศาลจังหวัดเลย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 12
ขร.14/60
ไต่สวนผู้ร้อง-ผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1249/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1251/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1253/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1275/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1715/61
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.1802/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 9.00 น.
อ.3281/59
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4237/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.4665/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.4721/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.489/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.