ศาลจังหวัดเลย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 62
ผบ.3289/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3327/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3328/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3329/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3330/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3331/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3357/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3358/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3359/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3360/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3361/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3362/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3363/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3382/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3412/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3413/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3414/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3415/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3416/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3417/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3418/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3419/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3420/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3448/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3487/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3496/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.140/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2140/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.298/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3086/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.362/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4189/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.462/52
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4754/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4790/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4826/59
เสนอสำนวนเจ้าของสำนวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.605/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1159/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1160/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1179/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1193/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1537/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1542/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3321/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3322/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3323/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3324/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3325/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3326/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3469/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3470/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3471/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3472/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3493/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3498/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3499/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5400/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1394/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.212/60
นัดพร้อม/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.506/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.719/60
ไกล่เกลี่ย/ข้อหา/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -
พ.945/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)