ศาลจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมลคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรศา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลยร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  และถวายพระพรชัยมลคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรศา ๘๙ พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ