ศาลจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>

ประกาศศาลจังหวัดเลย :-เรื่อง ศาลจังหวัดเลยใช้ระบบประเมินความเสี่ยงสำหรับคดีอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042-811856 ต่อ 0
เอกสารแนบ