ศาลจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเลย ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี ๒๕๖๑

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเลย           ร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ