ศาลจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ “รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จังหวัดเลย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเลย 		                               ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ 		รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ “รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จังหวัดเลย


เอกสารแนบ