ศาลจังหวัดเลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเลย (The Loei Provincial Court) เบอร์โทร 042-811856 โทรสาร 042-812623 อีเมล์ : leic@coj.go.th << ประกาศศาลจังหวัดเลย เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ >>

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเลย ร่วมจัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเลย ร่วมจัดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”


เอกสารแนบ